کنترل راهبند و کرکره

کنترل راهبند و کرکره

9 دی2017
کنترل راهبند و کرکره

کرکره برقی فروشگاه
-- آیا تا به حال شده ریموت کرکره فروشگاهتان یادتان رفته باشد ؟
-- آیا وجود چند ریموت شما را دچار مشکل کرده است ؟
سناریو 1 :
همیشه امکان فراموش کردن ریموت ، تمام شدن باتری ریموت ، خرابی ریموت وجود دارد ولی شما هیچ وقت تلفن همراهتان را فراموش نمی کنید . وقتی به فروشگاه محل کارتان رسیدید ، کافیست تلفن همراهتان را
از جیب خود خارج کرده ، با دستگاه تماس بگیرید یا برای دستگاه پیامک ارسال کنید ، یا WiFi دستگاه خود را روشن کرده و توسط اپلیکیشن شاه کلید ، کرکره فروشگاهتان را بالا ببرید .
سناریو 2 :
حمل ریموت ممکن است شما را دچار مشکل کرده و از حمل آن راضی نباشید ولی تلفن همراهتان همیشه با شماست . می توانید با ریموت ها خداحافظی کنید . ریموت شما ، تلفن همراه شماست . با آن همه چیز را کنترل نمایید . چه زمانهای که هستید و چه زمانهایی که نیستید .
-- آیا برای شما پیش آمده پشت راهبند باشید و نگهبان حضور نداشته باشد ؟
-- آیا محیطی دارید که می خواهید فقط افراد مجاز به آنجا ورود کنند؟
سناریو 1 :
شما یک قرار مهم دارید و عجله دارید . منتظرید تا نگهبان راهبند را بالا دهد تا شما از محوطه کارخانه تان خارج شوید . این موضوع شاید  بارها اتفاق افتاده باشد . کافیست کافیست تلفن همراهتان را از جیب خود خارج کرده ، با دستگاه تماس بگیرید یا برای دستگاه پیامک ارسال کنید ، یا WiFi تلفن همراهتان را روشن کرده و توسط اپلیکیشن شاه کلید ، راهبند را بالا داده و به کار خود برسید .
سناریو 2 :
در مجتمعی زندگی می کنید که نگهبان یا سرایدار چند کار را انجام میدهد و همیشه برای کنترل ورود و خروج در درب ورودی حضور ندارد . حال اگر کاربران مجاز برای دستگاه نصب شده ، تعریف شده باشند ، هر فردی که مجاز باشد بدون نیاز به حضور سرایدار راه بند را بالا داده و وارد یا خارج می شود .
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر بصورت 24 ساعته با شماره تلفن 3905969 0912 تماس حاصل فرمایید .

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات