سامانه پرداخت اسکناس خوان

سامانه پرداخت اسکناس خوان

یکی از روش های پرداخت در دستگاه های فروش خودکار ( وندینگ ماشین )، استفاده از دستگاه اسکناس خوان می باشد . دستگاه اسکناس خوان رایج در کشور مدل NV9 بوده که با توجه به بروز بودن دیتابیس دستگاه در حال حاضر تا اسکناس ده هزار تومانی را شناسایی می نماید.

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات