نصب دستگاه کارتخوان وندینگ ماشین درمانگاه مشیری

نصب دستگاه کارتخوان وندینگ ماشین درمانگاه مشیری

نصب دستگاه کارتخوان وندینگ ماشین درمانگاه مشیری

11 اسفند2017
نصب دستگاه کارتخوان وندینگ ماشین درمانگاه مشیری

دستگاه وندینگ ماشین درمانگاه مشیری با برند نکتا مدل کیکو به دستگاه کارتخوان با موفقیت تجهیز گردید. از اینکه نوع جدیدی از دستگاه های وندینگ ماشین را به دستگاه کارتخوان تجهیز کردیم خرسندیم. تعداد کارتخوان های نصب شده و همچنین عملکرد صحیح و بی نقص آنها باعث خوشحالیست. 

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات